Diabetes

Alla diabetiker erbjuds regelbundna kontroller. Minst en gång per år hos läkare och minst en gång per år hos sköterska. Vi strävar efter kontinuitet, så att patienten skall träffa samma läkare/sköterska så ofta som möjligt. Vid våra kontroller för alla kroniska sjukdomar tar vi screeningprov för diabetes.

dia När vi uppmätt för höga sockervärden i blodet (redan innan man fått diagnos diabetes) får man

 • Samtal om livsstil, egenvård och riskfaktorer så att man har möjlighet att ändra sig 
 • Ev stöd för att sluta röka
 • Individuellt anpassade råd om kost och motion

Har vi satt diagnosen diabetes får man

 • samtal om kost och motion
 • samtal om livsstil
 • Ev stöd att sluta röka 
 • Ev start av farmakologisk behandling efter läkarordination
 • Fotstatus – inspektion, monofilament/vibrationssinne
 • Undersökning av fotterapeut
 • Remiss till ögon för ögonbottenfoto
 • Information om Nationella Diabetsregistret
 • Upprätta plan för uppföljning
 • Träffa sköterskan minst en gång per år och läkare minst en gång per år.

 

Vid besöket hos diabetessköterska

 • Går man igenom patientens egna frågor och funderingar 
 • Uppföljning av blodsockervärden, mätare, teknik, ev symtom
 • Vid insulinbehandling uppföljning av teknik och injektionsställen
 • Uppföljnig av blodtryck, vikt, midja 
 • Fotstatus – inkl monofilament/vibrationssinne
 • Uppföljning av andra provsvar
 • Ev remiss vb
 • Registrering i NDR
 • Plan för uppföljning