KBT terapeut

Psykosociala insatser

Efter ett besök hos läkare, kan du som behöver det, remitteras för samtalsbehandling, KBT-behandling eller psykologkontakt. Vi remitterar de patienter som är i behov av detta till Samtalshuset, där såväl kuratorer, beteendevetare, psykologer och psykoterapeuter arbetar.  OBS! Att det inte är frågan om några längre terapier som bedrivs inom ramen för primärvårdens psykosociala insatser. Tror du dig behöva långvarig kontakt vänd dig i så fall till psykiatrin och gör en egenanmälan:tel: 08-123 415 33

 

 

kurator